Warsztaty "Staże i praca w instytucjach UE"

17.05.2018 r. o godz. 11:00 w Auli III na pierwszym piętrze w budynku Rektoratu UMCS w Lublinie odbędą się warsztaty dla studentów, absolwentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich pn. „Staże i praca w instytucjach UE - instrukcja obsługi". Do wygrania staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli!

Celem warsztatów jest przedstawienie młodym ludziom możliwości odbywania staży i aplikowania o pracę w różnych instytucjach Unii Europejskiej. Uczestnikom warsztatów przekazane zostaną praktyczne informacje dot. procedury aplikowania o staż/pracę, położony zostanie akcent na umiejętności oraz kompetencje przydatne w edukacji, które pozwolą zdobyć pracę w instytucjach europejskich.

Spośród studentów, którzy wezmą udział w warsztatach, wyłoniona zostanie jedna osoba, która będzie miała możliwość odbycia miesięcznego, płatnego stażu w biurze posła do PE, Krzysztofa Hetmana w Brukseli.

W załącznikach znajdują się regulamin konkursu stażowego oraz program warsztatów.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Organizatorem ww. wydarzenia jest poseł do PE, Krzysztof Hetman.

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    9 maja 2018