Trwa Ankieta Oceny Zajęć (12 czerwca - 16 lipca)

Drodzy Studenci, Doktoranci i Słuchacze studiów podyplomowych! Trwa Ankieta Oceny Zajęć. Od 12 czerwca do 16 lipca możecie ocenić jakość zajęć dydaktycznych oferowanych przez UMCS w semestrze letnim.

Ankieta została udostępniona Wam za pośrednictwem portalu USOSweb.

Aby ocenić zajęcia należy:

 1. zalogować się na swoje konto na stronie usosweb.umcs.pl;
 2. kliknąć w baner informujący o trwającej ankiecie lub przejść do zakładki: DLA STUDENTÓW;
 3. kliknąć link: ANKIETY;
 4. wybrać zajęcia, które chcecie ocenić i pozostawić swoją opinię.

Wszystkie odpowiedzi udzielane są anonimowo. Sami decydujecie, kiedy i gdzie wypełnicie ankietę. Wystarczy dostęp do Internetu i ok. 15 minut wolnego czasu. Pamiętajcie, że udział w badaniu jest jednym z obowiązków studenta, wynikającym z Regulaminu Studiów.

Ankieta Oceny Zajęć pełni rolę informacji zwrotnej – jej wyniki będą dostępne dla Władz Uniwersytetu, Wydziałów oraz poszczególnych nauczycieli akademickich. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym przedmiocie. Dzięki temu nasz Uniwersytet stale zmienia się dla Was na lepsze.

Jednocześnie informujemy, że ewentualne błędy w ofercie dydaktycznej (możliwość ocenienia zajęć, w których nie uczestniczyliście lub brak dostępu do ankiety oceniającej zajęcia, w których braliście udział) należy zgłaszać w dziekanacie. W przypadku innych problemów związanych z ankietą, prosimy kontaktować się z Biurem ds. Analiz Jakości Kształcenia poprzez adres e-mail: sjk@umcs.pl.

  Aktualności

  Autor
  Katarzyna Mielnik
  Data dodania
  3 lipca 2017