Szkoła letnia dla doktorantów „Lokata Rozwoju”

Szkoła letnia dla doktorantów „Lokata Rozwoju”
Zakopane, 14-20 sierpnia 2017 roku

W imieniu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rady Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego mamy ogromny zaszczyt zaprosić wszystkich doktorantów I-III roku studiów trzeciego stopnia na Szkołę Letnią „Lokata Rozwoju”, planowaną w dniach od 14 do 20 sierpnia 2017 roku w Zakopanym.

W czasie spotkania doktoranci będą mieli możliwość:

 • doskonalenia warsztatu naukowego;
 • uczestniczenia w szkoleniach z umiejętności miękkich;
 • szkolenia z zasad prezentacji naukowej wyników badań własnych oraz z praw autorskich i patentowych, zasad publikacji naukowych oraz popularnonaukowych ;
 • warsztatach zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższych, aktów pokrewnych odnoszących się do słuchaczy studiów III stopnia oraz prawach i obowiązkach doktorantów;
 • spotkania warsztatowego z przedstawicielami biznesu oraz III sektora publicznego;
 • szkolenia z pozyskiwania środków publicznych na badania własne doktorantów (grantów, stypendiów oraz dotacji celowych);
 • kursu z zasad wymian krajowych oraz międzynarodowych dla doktorantów (m.in. MOST, ERASMUS+);
 • szkolenia z zakresu funkcjonowania samorządności doktoranckiej w Polsce i Europie.

Każde ze szkoleń prowadzone będzie na autorskich materiałach objętych prawem autorskim.

Szkoła ma charakter otwarty z ograniczoną liczbą miejsc. Dla doktorantów UMCS, KUL oraz UG przewidziany jest konkurs wniosków. Dla osób zakwalifikowanych uczestnictwo w wydarzeniu pokrywa uczelnia (Załącznik nr 1).

Całkowity koszt szkoły wynosi 699 zł. Opłata obejmuje: możliwość uczestnictwa we wszystkich szkoleniach i warsztatach, materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie oraz imprezy towarzyszące.

Jak się zarejestrować?

Dla doktorantów poza konkursem:

Do 15 czerwca 2017 roku należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Następnie należy przesłać na adres: szkola.lokatarozwoju@gmail.com skan opinii opiekuna naukowego/ promotora / kierownika studiów doktoranckich w terminie trzech dni od daty rejestracji.

22 czerwca 2017 roku przesłanie potwierdzenia przyjęcia na adresy e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Do 1 lipca 2017 roku należy wpłacić 799 zł na konto:
Fundacja ALUMNO
Skłodowskiej Curie 94/29, 85-733 Bydgoszcz
nr rachunku: 54 1240 3493 1111 0010 4659 0638
Z dopiskiem: „Imię i nazwisko, nazwa uczelni, szkoła letnia”
Uwaga: Faktury wystawiane są tylko i wyłącznie na podmiot płacący.

Koszt jednego dnia: 170 zł

Dla doktorantów w ramach konkursu (UMCS, KUL, UG)

Uwaga: Doktoranci UMCS, KUL oraz UG niezainteresowani uczestnictwem w konkursie, ale chcący uczestniczyć w Szkole Letniej mogą rejestrować się na zasadach podanych w punkcie 1. Udział w konkursie nie wyklucza uczestnictwa indywidualnego w Szkole.

Dla doktorantów UMCS:

 • Do 10 czerwca 2017 roku składanie wniosków (Załącznik nr 1) w sekretariacie Prorektor ds. Kształcenia UMCS wraz z załącznikami.
 • 15 czerwca 2017 roku ogłoszenie listy rankingowej.

Ważne terminy (dla doktorantów UMCS oraz uczestników poza konkursem):

 • 15 czerwca 2017 roku – zakończenie rejestracji internetowej na Szkołę Letnią „Lokata Rozwoju”
 • 22 czerwca 2017 roku – przesłanie potwierdzeń przyjęcia
 • 15 czerwca 2017 roku – ogłoszenie wyników konkursu dla doktorantów UMCS, KUL oraz UG
 • 1 lipca 2017 roku – termin wpłat opłaty szkoleniowej
 • 30 lipca 2017 roku – przesłanie szczegółowego programu wydarzenia
 • 14-20 sierpnia 2017 roku – Szkoła Letnia „Lokata Rozwoju”

Koszty:

 • 799 zł – całkowity koszt uczestnictwa w Szkole Letniej „Lokata Rozwoju”
 • 170 zł – koszt uczestnictwa w jednym dniu

Miejsce:
Dom Wypoczynkowy „Halny”
Rybkówka 17, 34-500 Zakopane
Więcej informacji pod adresem: www.dwhalny.pl

Regulamin Szkoły Letniej „Lokata Rozwoju

Kontakt: szkola.lokatarozwoju@gmail.com

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  22 maja 2017