Stypendia w roku akademickim 2014/15

Informacja nt. stypendiów dla studentów UMCS w roku akademickim 2014/2015.

Studenci UMCS mogą ubiegać się o następujące stypendia:

  • stypendium socjalne,
  • dodatek do stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Wnioski o stypendia o charakterze socjalnym należy składać w terminie do 30 października 2014 r. we właściwym dziekanacie.

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS należy składać w dniach 4-13 października do właściwej Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej.

POBIERZ TERMINARZ DYŻURÓW WSKS [PDF]

Informacje nt. poszczególnych świadczeń znajdują się na stronie www.stypendia.umcs.pl.

    Aktualności