Projekt eLene4work - konferencja podsumowująca

Od 2015 r. na UMCS w Uniwersyteckim Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych realizowany jest projekt eLene4work. Projekt ma na celu stworzenie narzędzia umożliwiającego studentom samoocenę własnych umiejętności miękkich (soft skills) oraz ich trening z wykorzystaniem tzw. MOOCów (Open Online Massive Courses). Budowa narzędzia poprzedzona została badaniami prowadzonymi wśród studentów i pracodawców z wielu państw europejskich. W działania, finansowane z programu Erasmus+, zaangażowanych jest w sumie 11 parterów europejskich, zaś liderem konsorcjum jest Politechnika w Mediolanie.

Kilkoro studentów z UMCS uczestniczyło w fazie wdrażania projektu, biorąc udział w wybranych przez siebie kursach z zakresu umiejętności miękkich. Jedna osoba spośród tych uczestników, wyróżniająca się sumiennością i największym zaangażowaniem w realizowane zadania, zyskała możliwość wyjazdu na konferencję Improving Soft Skills for Better Employability, podsumowującą projekt eLene4work. W konferencji, która odbyła się 19-20 maja 2017 r. na Université de Lorraine w Nancy, udział wzięła pani Zuzanna Świątek, studentka romanistyki na naszym Uniwersytecie. Pani Zuzanna wygłosiła referat pt. „Managing conflicts: experiences and reflections from MOOC”.

Serdecznie gratulujemy pani Zuzannie i zapraszamy studentów naszego Uniwersytetu do włączania się w projekty realizowane w UCZNiKO w przyszłości!

Zespół UCZNiKO

Więcej o projekcie eLene4work: http://elene4work.eu/

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2017