Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór wniosków w programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa.

Program umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia, mającej Kartę Polaka, podjęcie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia w języku polskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.

Czas aplikacji: wnioski w języku polskim należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA w okresie od 16 stycznia 2020 r. do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru

    Aktualności

    Data dodania
    20 stycznia 2020