Program Stypendialny "100 na 100"

Fundacja Lotto i Totalizator Sportowy, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłaszają nabór wniosków do Programu Stypendialnego "100 na 100" im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego, skierowanego do czynnych studentów wszystkich rodzajów szkół wyższych - od drugiego roku studiów i wyżej - mających do 26 lat. Honorowy patronat nad Programem sprawuje Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

W ramach Programu przyznane zostaną stypendia roczne w wysokości 1 250 zł brutto miesięcznie, płatne w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

Organizatorzy postanowili ufundować stypendia dla stu studentów, prezentujących aktywną postawę życiową, przejawiających motywację do nieustannego podejmowania nowych wyzwań. Chcą docenić i wesprzeć młodych ludzi, którzy nie tylko dobrze się uczą, ale przede wszystkim mają bogate zainteresowania i szeroką wiedzę, są aktywni i wywołują pozytywne poruszenie w swoim środowisku. Stąd też za patronów Programu wybrano małżeństwo: Halinę Konopacką i Ignacego Matuszewskiego – wszechstronnie uzdolnionych Polaków, którzy z ułańską fantazją wykorzystywali swoje zdolności i pasje w służbie Ojczyźnie, pozostając inspiracją dla współczesnych.

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronie: www.fundacjalotto.pl/100stypendiow.

Źródło: Zespół Fundacji Lotto

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    15 października 2018