Oświadczenie ZUSS dot. Konkursu Grantowego

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów uprzejmie informuje, że, z powodu wygaśnięcia mandatów członków Komisji Grantowej, jest zmuszony do odroczenia wydawania decyzji na temat odwołań od Konkursu Grantowego, organizowanego przez Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów. Wynika to z faktu niepowołania nowej Komisji Grantowej.

Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu dwóch tygodni od wybrania nowych członków Komisji Grantowej, którzy zostaną wyłonieni na najbliższym posiedzeniu Parlamentu Studentów.

Dominika Zdolska
Przewodnicząca Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    8 listopada 2017