Odbiór rzeczy z domów studenckich - V tura (komunikat Rektora)

Komunikat Rektora
z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie możliwości odbioru rzeczy osobistych pozostawionych w domach studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez osoby, które je opuściły w związku rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

tura V

przeznaczona dla studentów/doktorantów cudzoziemców

Uprzejmie informuję, iż osoby zainteresowane odbiorem rzeczy osobistych pozostawionych w domach studenckich UMCS będą mogły to zrobić po uprzednim zapisaniu się na konkretny dzień i godzinę, w dniach 9 lipca – 24 lipca (z wyłączeniem sobót i niedziel).

Zapisy prowadzić będą od dnia 7 lipca br. pracownicy domów studenckich drogą elektroniczną lub telefoniczną. Telefony oraz adresy e-mail do administracji domów studenckich dostępne są na stronie:

https://www.umcs.pl/pl/akademik.htm

Odbiór rzeczy osobistych odbywać się będzie według następujących zasad:

1) w godz. 8-14 zgodnie z ustalonym dla danej osoby dniem i godziną wejścia do domu studenckiego;

2) po odbiór rzeczy mogą zgłosić się osoby zdrowe;

3) po odbiór rzeczy nie mogą zgłaszać się osoby mające objawy charakterystyczne dla COVID-19 (kaszel, katar, duszności, bóle mięśniowe, wysypka) lub też osoby przyjmuje leki obniżające temperaturę ciała (zawierające paracetamol, ibuprofen, kwas acetylosalicylowy lub pochodne);

4) osoby wchodzące do obiektu zobowiązane będą do mierzenie temperatury ciała przy wejściu do budynku domu studenckiego (termometrem bezdotykowym, o ile będzie dostępny na portierni);

5) w ciągu jednego dnia do każdego domu studenckiego będzie mogło wejść nie więcej niż 25 osób planujących odebrać tylko swoje rzeczy osobiste;

6) osoba odbierająca swoje rzeczy osobiste zobowiązana jest mieć rękawiczki oraz maseczkę, jak również zachować bezpieczną odległość od innych osób (tj. min. 2 m);

7) osoba odbierająca rzeczy osobiste zobowiązana jest zabrać wszystkie swoje rzeczy znajdujące się w pokoju oraz rozliczyć się z administracją domu studenckiego w tym m.in.: zdać pościel, wymeldować się i zwrócić kartę mieszkańca, dokonać ewentualnych płatności. W przypadku posiadania tzw. nadpłaty za miejsce w domu studenckim wpłacone środki będą zwracane na konto wskazane przez osobę opuszczającą dom studencki w terminie do 14 sierpnia br.;

8) w trakcie przyjazdu po odbiór rzeczy osobistych – w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Kierownika danego domu studenckiego lub osoby przez niego wskazanej – będzie możliwość noclegu na nie więcej niż 1 dobę. Z noclegu może skorzystać tylko i wyłącznie student/doktorant UMCS. Miejsce ewentualnego noclegu wskazuje Kierownik domu studenckiego. Nie ma możliwości noclegu w następujących domach studenckich: „Amor”, „Babilon”, „Grześ” oraz „Zana”. Osoby, które będą odbierały swoje rzeczy z ww. domów studenckich, w przypadku uzasadnionej konieczności skorzystania z noclegu na nie więcej niż jedną dobę kierowane będą do innych obiektów – w szczególności do domu studenckiego „Kronos”. Odpłatność za nocleg bez względu na dom studencki wynosić będzie 40 zł.

Wymogi sytuacji związanej z epidemią koronowirusa wymagają, aby odbiór rzeczy osobistych i zgłoszenie się do administracji domu studenckiego przebiegało sprawnie (nie dłużej niż 1 godzinę).

Rzeczy osób, które nie odbiorą rzeczy osobistych we wskazanym okresie, poza osobami wymienionymi w pkt. 3, zostaną spakowane komisyjnie i złożone w magazynach w danym domu studenckim. Odbiór rzeczy możliwy będzie po ustaleniu terminu z kierownictwem administracji danego domu studenckiego.

Jednocześnie informuję, iż Uczelnia zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania lub modyfikacji zasad przyjętych w niniejszym komunikacie w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie obowiązujących związanych ze stanem epidemii.

    Aktualności

    Autor
    Stanisław Michałowski
    Data dodania
    21 lipca 2020