Obóz językowy 2018

Zapraszamy studentów/doktorantów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, a także studentów/doktorantów bez orzeczenia, zainteresowanych wsparciem osób z niepełnosprawnością w funkcji asystenta, na wakacyjny obóz językowy, którego celem jest rozwijanie znajomości języka angielskiego. Od asystentów oczekujemy zaangażowania podczas wyjazdu.

 Podczas obozu:

 • będziesz codziennie uczył się języka angielskiego w małych grupach,
 • poziom trudności będzie odpowiadał twojemu rzeczywistemu poziomowi znajomości języka,
 • zajęcia będą prowadzone w ciekawy sposób,
 • zawsze będziesz mógł poprosić o dodatkowe konsultacje.

Co jeszcze?

 • poznasz ciekawych ludzi,
 • spędzisz czas w aktywny i inspirujący sposób,
 • weźmiesz udział w dwóch wycieczkach.

Najważniejsze informacje:

 • Kiedy? 1-10.09.2018 r.
 • Gdzie? Mikołajki
 • Opłata? 120 zł

Zapewniamy:

 • zajęcia z języka angielskiego z podziałem na grupy,
 • dwie wycieczki,
 • noclegi i wyżywienie,
 • transport,
 • ubezpieczenie,
 • świetną atmosferę i dobrą zabawę.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłoszenia się przez Formularz zamieszczony poniżej do 14 sierpnia 2018 r. (wtorek).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo wyjazdu mają osoby, które dotychczas nie korzystały z tej formy wsparcia. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu zostaną poinformowane telefonicznie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy!

Więcej informacji:
Beata Kiczyńska
tel. (81) 537-58-90
Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UMCS
Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Dom Studenta „Babilon”
ul. Radziszewskiego 17/9
20-036 Lublin

Obóz językowy 2018

Tak
Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji obozu językowego 2018, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. (pole obowiązkowe)


Posiadam wiedzę, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w obozie językowym 2018. Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym. (pole obowiązkowe)


Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. (pole obowiązkowe)


Jestem świadomy/a, że:

 • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w obozie językowym 2018 jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w obozie językowym.
 • w celu organizacji obozu językowego 2018 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
 • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w obozie językowym 2018. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w obozie językowym 2018 dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w obozie językowym. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji obozu językowego 2018. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w obozu językowego 2018, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)

  Aktualności

  Data dodania
  7 sierpnia 2018