Najlepsi z najlepszych! 4.0.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach, a także na zakup materiałów i usług związanych z danym przedsięwzięciem.

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół.
Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 oraz otrzymają pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej. 

Oferty do MEiN można składać do 15 marca 2021 r.

Przed ostatecznym złożeniem dokumentów do MEiN wszystkie wnioski będą podlegały weryfikacji na poziomie Uczelni. Oferty, które nie spełniają wymogów lub nie wpisują się w ideę projektu, mogą zostać odrzucone na etapie weryfikacji.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty prosimy o zgłaszanie się do 1 marca 2021 r.:
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
tel.: 81 537 54 92, 81 537 54 61

e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

Szczegółowe informacje dot. projektu wraz z opisem warunków udziału i niezbędnymi dokumentami dostępne pod linkiem:
Projekt wsparcia wybitnych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0” rozpoczęty - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

    Aktualności

    Data dodania
    23 lutego 2021