Nabór doktorantów do projektu w Zakładzie Biofizyki

Zapraszam serdecznie młodych i entuzjastycznych badaczy do udziału w projekcie pt. „Mechanizm molekularny toksyczności antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 10”.

Program realizowany jest w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Prowadzimy nabór doktorantów realizujących swoje badania w ramach projektu.

Prof. Wiesław I. Gruszecki

Informacje dodatkowe

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (wraz z wykazem ocen lub kopią indeksu);
 • co najmniej jedna opinia pracownika naukowego (wraz z danymi kontaktowymi);
 • życiorys wraz z listą osiągnięć naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody) zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów NCN.

Terminy:

 • składanie dokumentów do godziny 16:00, 27 czerwca 2016r. (pokój 213, Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki, UMCS, budynek B);
 • informacja o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną do 4 lipca 2016 r.;
 • rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 7 lipca 2016r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest uzyskanie statusu słuchacza studium doktoranckiego przed podpisaniem umowy.

W ramach projektu przewidziane jest stypendium w wysokości 3000 zł przez maksymalnie 33 miesiące.

  Aktualności

  Data dodania
  10 czerwca 2016