Miejskie stypendia dla studentów i doktorantów

16 studentów i 6 doktorantów UMCS otrzymało listy gratulacyjne od prezydenta Lublina dra Krzysztofa Żuka. To stypendyści Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów i doktorantów. Uroczystość odbyła się 25 lutego 2014 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie. Laureatom pogratulował sukcesu prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS.

Łącznie stypendium naukowe na rok akademicki 2013/14 zostało przyznane 45 studentom i 30 doktorantom z UMCS, KUL, PL, UM, UP i PAN. Na wypłatę stypendiów Urząd Miasta Lublin przeznaczył w 2014 r. ponad 491 000 zł. Łączna kwota przyznanego stypendium dla studenta wynosi 5 952 zł, zaś dla doktoranta – 7 440 zł. Celem realizowanego od 2010 r. przez Miasto Lublin programu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów. Dotąd przyznano 424 stypendia naukowe.

Prezydent Krzysztof Żuk podkreślił, że Lublin jest miastem akademickim o wielkim potencjale, które dzięki uczelniom wyższym ma szansę na dynamiczny rozwój. Zapewnił, że władze Lublina i uczelni wspólnie chcą stwarzać warunki do aktywności w wielu dziedzinach, w tym naukowej i społecznej.


    Aktualności