Miejsca w akademikach - I tura składania wniosków

W terminie od 20 maja do 20 czerwca 2018 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2018/19.

Wnioski mogą składać studenci:

 • I – IV roku studiów jednolitych magisterskich;
 • I, II roku studiów licencjackich (3-letnich);
 • I, II i III roku studiów inżynierskich (3,5-letnich);
 • I roku studiów II stopnia;
 • oraz doktoranci I, II, III i IV r.

Prosimy o składanie wniosków tylko poprzez USOSweb UMCS.

Szczegółowa instrukcja postępowania>>

Wniosków nie trzeba składać w wersji papierowej!

Jednocześnie informujemy, że osoby z niepełnosprawnością ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych, po zarejestrowaniu wniosku w USOSweb zobowiązane są (jeżeli wcześniej nie złożyły kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności we właściwym dziekanacie) dostarczyć kopię dokumentu:

 • osobiście w formie papierowej do Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów – (DS. „Helios”, pok. 5)

lub

Osoby niewidome, poruszające się na wózku inwalidzkim lub o kulach powinny zaznaczyć to w uzasadnieniu wniosku na ekranie 4. w USOSweb.

Po 21 czerwca 2018 r. osoby ubiegające się o miejsca w DS otrzymają informację o wynikach prac Komisji ds. Domów Studenckich, również za pośrednictwem USOSweb.

Przypominamy również o konieczności potwierdzenia przyznanego miejsca najpóźniej w terminie do 20 lipca 2018 r. wyłącznie za pomocą platformy internetowej USOSweb.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów:

  Aktualności

  Data dodania
  15 czerwca 2018