Konkurs na najlepszą pracę dyplomową „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”

Zachęcamy do udziału w Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”.

W konkursie mogą uczestniczyć studenci i absolwenci ze wszystkich szkół wyższych w kraju (zarówno publicznych, jak i niepublicznych), którzy obronili prace magisterskie lub doktorskie na temat rodziny w latach 2016/2017 oraz 2017/2018.

Prace może zgłosić dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej, a także jej autor. Termin zgłoszeń upływa 15 października 2018 r.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania prac dostępne są na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    15 lutego 2018