Konkurs fotograficzny: Technologiczny powiew wiosny na UMCS

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Technologiczny powiew wiosny na UMCS”. Inicjatywa adresowana jest do wszystkich studentów naszej Uczelni oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych fotografią i nowymi technologiami. Tematyką każdej pracy konkursowej powinno być wykorzystanie, zastosowanie lub propagowanie nowych technologii na terenie Kampusu (terytorialne powiązanie pracy z Kampusem UMCS jest obowiązkowym warunkiem uczestnictwa).

Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: infohunters@outlook.com. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPG, PNG bądź TIFF, a wielkość pliku nie może przekroczyć 15 MB (w razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.

W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko),
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu, adres e-mail,
 • plik podpisany nazwiskiem autora,
 • tytuł fotografii, jeśli został nadany przez Autora,
 • data i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być wcześniejsza niż 1.01.2017 r.).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca 2017 r.

Na zwycięzców czekają następujące nagrody:

 • za zajęcie I miejsca –  tablet + dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej;
 • za zajęcie II miejsca – czytnik ebook + dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej;
 • za zajęcie III miejsca – okulary wirtualnej rzeczywistości VR + pilot do urządzeń mobilnych + dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej;
 • za zajęcie IV miejsca – nagroda niespodzianka.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej: www.infohunters.umcs.lublin.pl/regulamin/.

Organizatorem konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii „InfoHunters”.

  Aktualności

  Data dodania
  22 maja 2017