Konferencja: Rachunkowość i finansowanie MSP

W dniach 21-22 października 2014 r. na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Sali 101 (Sala Posiedzeń Rady Wydziału) odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rachunkowość i finansowanie MSP” organizowana przez Koło Naukowe Ekonomistów UMCS. W konferencji wezmą czynny udział także studenci z Politechniki Lwowskiej (Ukraina).

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. takie zagadnienia jak standardy prawne regulujące rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, optymalizacje podatkowe, czy sprawozdawczość w tego typu przedsiębiorstwach.

Konferencja ma na celu pogłębianie wiedzy oraz wymianę doświadczeń na temat rachunkowości.

W ramach konferencji odbędzie się panel ekspercki, w którym wystąpią przedstawiciele ze Stowarzyszenia Księgowych Oddział Lubelski oraz z Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/rachunkowoscifinansowaniemsp

    Aktualności

    Data dodania
    20 października 2014