Informacja nt. kredytów studenckich

Do 15 listopada 2014 r. studenci i doktoranci mogą składać, w wybranym banku, wnioski o udzielenie kredytu studenckiego. Szczegółowe informacje nt. kredytu można odnaleźć w zakładce: Student > Sprawy Studenckie. 

Zaświadczenia o studiowaniu można uzyskać w Biurze Spraw Studenckich (DS Helios, ul. Czwartaków 13, pok. 8).

Przedłużenie wypłaty kredytu na kolejne semestry odbywa się na postawie okazania ważnej legitymacji studenckiej.  Zaświadczenia o wydłużeniu okresu studiowania (np. ze względu na urlop dziekański, powtarzanie semestru/roku) wydaje właściwy dziekanat (Zarządzenie nr 98/2013 Rektora UMCS z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wydawania zaświadczeń o studiach dla studentów i doktorantów w sprawach dotyczących kredytu lub pożyczki studenckiej).

    Aktualności

    Autor
    Anna Nieoczym
    Data dodania
    4 listopada 2014