Informacja dot. wykładu „Twoja własna firma - jak zaplanować i założyć działalność gospodarczą?”

Uprzejmie informujemy, że nie odbędzie się zaplanowany na dzień 12 stycznia 2022 r. wykład ogólnouniwersytecki pt. „Twoja własna firma - jak zaplanować i założyć działalność gospodarczą?”, prowadzony przez Panią dr Monikę Jakubiak z Wydziału Ekonomicznego UMCS. Rozpoczęcie pierwszego wykładu zostało przeniesione na dzień 19 stycznia 2022 r. Dodatkowy termin wykładu zostanie ustalony w późniejszym terminie.

    Aktualności

    Data dodania
    12 stycznia 2022