Immatrykulacja studentów I stopnia 2017/2018

Wydział Artystyczny

2 października 2017 r., godz. 8.30
Budynek Instytutu Sztuk Pięknych, al. Kraśnicka 2b, sala 103

Szczegółowe informacje: www.umcs.pl/pl/tablica-ogloszen,1451,immatrykulacja,54947.chtm

Wydział Biologii i Biotechnologii

2 października 2017 r., godz. 10.00
Sala widowiskowa Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka", ul. Idziego Radziszewskiego 16
Zbiórka: godz. 9.30.

Szczegółowe informacje: www.umcs.pl/pl/aktualnosci,52,immatrykulacja,54554.chtm

Wydział Chemii

2 października 2017 r., godz. 14.30
Auli im. Profesora Jarosława Ościka /parter – budynek Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego/

Zbiórka w holu budynku Collegium Chemicum:

 • godz. 13.45 – kierunek Chemia, sp. analityka chemiczna
 • godz. 13.50 – kierunek Chemia, sp. chemia kryminalistyczna
 • godz. 13.55 – kierunek Chemia, sp. chemia podstawowa i stosowana
 • godz. 14.00 – kierunek Chemia, sp. chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Szczegółowe informacje: www.umcs.pl/pl/aktualnosci,53,immatrykulacja-2017-18,54754.chtm

Wydział Ekonomiczny

2 października 2017 r., Wydział Ekonomiczny, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

 • Finanse i rachunkowość - godz. 12.00 (zbiórka o godz. 11.00), Aula III
 • Ekonomia - godz. 13.00 (zbiórka o godz. 12.00), Aula II
 • Logistyka - godz. 14.00 (zbiórka o godz. 13.00), Aula III
 • Zarządzanie - godz. 15.00 (zbiórka o godz. 14.00), Aula II
 • Analityka gospodarcza - godz. 16.00 (zbiórka o godz. 15:15), Aula III

Szczegółowe informacje: www.umcs.pl/pl/tablica-ogloszen,1454,immatrykulacja-2017-2018,54596.chtm

Wydział Filozofii i Socjologii

2 października 2017 r.
Aula Wydziału Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
Zbiórka: godz. 12:30

Szczegółowe informacje: www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,uroczysta-immatrykulacja-2-pazdziernika,54597.chtm

Wydział Humanistyczny

2 października 2017 r.
Aula Wydziału Humanistycznego, sala nr 36B, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Zbiórka o godz. 10.30 dla kierunków:

 • Iberystyka
 • Logopedia z audiologią
 • Romanistyka

Zbiórka o godz. 13.00 dla kierunków:

 • Anglistyka
 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
 • Historia
 • Turystyka historyczna

Zbiórka o godz. 15.00 dla kierunków:

 • Archeologia
 • E-edytorstwo i techniki redakcyjne
 • Filologia polska
 • Lingwistyka stosowana

Zbiórka o godz. 16.30 dla kierunków:

 • Architektura informacji
 • Bałkanistyka
 • Germanistyka
 • Kulturoznawstwo
 • Rusycystyka
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury
 • Ukrainistyka

Szczegółowe informacje: www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,program-immatrykulacji-2-pazdziernika-,53529.chtm

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

2 października 2017 r.
Aula Instytutu Informatyki, sala 105, ul. Akademicka 9

 • Zbiórka o godz. 7.00 dla kierunków: Matematyka, Matematyka w finansach, Fizyka, Fizyka techniczna, Inżynieria nowoczesnych materiałów
 • Zbiórka o godz. 8.15 dla kierunku: Informatyka

Szczegółowe informacje: www.umcs.pl/pl/aktualnosci,57,uroczysta-immatrykulacja-studentow-i-szych-lat-studiow-2-10-2017-r,54757.chtm

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

2 października 2017 r., godz. 8.00
Sala Widowiskowa Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka”
ul. Radziszewskiego 16
Zbiórka: godz. 7.30

Szczegółowe informacje: www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,immatrykulacja-2017-2018,54658.chtm

Wydział Pedagogiki i Psychologii

2 października 2017 r., Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Narutowicza 12

 • Zbiórka o godz. 9.30 dla kierunków: Psychologia, Praca socjalna, Animacja kultury
 • Zbiórka o godz. 11.30 dla kierunków: Pedagogika i pedagogika specjalna

Szczegółowe informacje: www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,immatrykulacja,54670.chtm

Wydział Politologii

2 października 2017 r., Aula Wydziału Politologii UMCS, pl. Litewski 3

 • Zbiórka o godz. 7.00 dla kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Politologia, Społeczeństwo informacyjne
 • Zbiórka o godz. 14.00 dla kierunków: Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe
 • Zbiórka o godz. 15.45 dla kierunku: Produkcja medialna

Szczegółowe informacje: www.umcs.pl/pl/aktualnosci,60,immatrykulacja-dla-i-stopnia,54916.chtm

Wydział Prawa i Administracji

2 października 2017 r., Aula Uniwersytecka na Wydziale Prawa i Administracji, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

 • Zbiórka o godz. 8.00 dla kierunku: Prawo
 • Zbiórka o godz. 11.00 dla kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawno-Biznesowy
 • Zbiórka o godz. 12.30 dla kierunku: Administracja

Szczegółowe informacje: www.umcs.pl/pl/aktualnosci,61,1.lhtm

Wydział Zamiejscowy w Puławach

3 października 2017 r., Aula im. Prof. Tokarzewskiego w Budynku Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach, ul. 4- go Pułku Piechoty WP 18
Zbiórka: godz. 13.00

Szczegółowe informacje: www.umcs.pl/pl/aktualnosci,7498,immatrykulacja-studentow-i-roku,54295.chtm


Ze względu na rangę uroczystości wszystkich jej uczestników obowiązuje oficjalny i odświętny strój.

Zgodnie z Pismem Okólnym nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 2 października 2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  29 września 2017