Harmonogram składania wniosków o stypendium ministra

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018 – harmonogram składania wniosków

Przypominamy, że studenci oraz doktoranci mają możliwość ubiegania się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. Student oraz doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi uczelni za pośrednictwem Dziekana właściwego wydziału UMCS.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na swojej stronie przedstawia kryteria naboru wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów regulują przepisy:

Harmonogram składania wniosków

Składanie wniosków o stypendium ministra dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Wydział Artystyczny

do 19 września

Wydział Biologii i Biotechnologii

do 15 września 

Wydział Chemii

do 15 września 

Wydział Ekonomiczny

do 15 września 

Wydział Filozofii i Socjologii

do 15 września    

Wydział Humanistyczny

od 25 września do 29 września

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

do 14 września

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

do 10 września

Wydział Pedagogiki i Psychologii

do 15 września 

Wydział Politologii

do 18 września

Wydział Prawa i Administracji

do 18 września 

Wydział Zamiejscowy w Puławach

do 12 września

    Aktualności