Formy wsparcia studentów z niepełnosprawnością

Studenci z niepełnosprawnością mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Transportu specjalistycznego
  Zapewniamy dowóz na zajęcia dydaktyczne tym studentom, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność potrzebują specjalistycznego transportu.
 • Pomocy asystenta dydaktycznego
  Asystenci dydaktyczni pomagają w dotarciu na zajęcia dydaktyczne, a także w sporządzaniu notatek. Obowiązki asystenta są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb studenta.
 • Wypożyczalni sprzętu
  Studenci mogą wypożyczyć na okres jednego semestru dyktafony, powiększalniki, notebook i system FM.

Szczegółowych informacji na temat każdej formy wsparcia udzielają pracownicy Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych. Można je też znaleźć w zakładce Student/Dla osób niepełnosprawnych/Formy wsparcia.

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Biuro Spraw Studenckich
Dom Studencki „Babilon”
ul. Radziszewskiego 17 pok. 9 (parter)
tel. 081 537 58 90

  Aktualności

  Autor
  Katarzyna Skalska
  Data dodania
  27 września 2017