Dyplomy dla laureatów konkursu „Forum Akademickiego”

Wiceminister nauki Sebastian Skuza i prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczyli 8 lutego 2018 r. dyplomy zwycięzcom XIII Konkursu „Forum Akademickiego” na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. Wśród nagrodzonych osób znalazło się dwoje doktorantów UMCS – Pani Olga Kielak oraz Pan Aksel Kobiałka.

Gratulując nagrodzonym popularyzatorom nauki, minister Skuza wyraził nadzieję, że znajdą się oni wśród laureatów ministerialnego konkursu o stypendia dla wybitnych młodych badaczy.

Prace laureatów i wielu uczestników konkursu, pokazują, że istotną cechą badań naukowych stała się interdyscyplinarność, poszukiwania na pograniczach dyscyplin i dziedzin wiedzy, wspólne stawianie podstawowych pytań, stosowanie wspólnie wypracowanych metod – powiedziała przewodnicząca jury, red. Magdalena Bajer.

„Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze”. Słowa Einsteina przypomniał w swoim wystąpieniu prof. Marciniak.

Dyr. Anna Trzeszkowska z firmy Emapa pogratulowała laureatom w imieniu fundatorów nagród i partnerów konkursu, którymi były: Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft Polska, Emapa, Kingston Technology, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Honorowym patronem konkursu jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr 985/P-DUN/2016.

(fig)

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    9 lutego 2018