Ankieta Oceny Zajęć - od 23 stycznia do 26 lutego

Drogie Studentki, Drodzy Studenci! Trwa kolejna edycja Ankiety Oceny Zajęć. Od 23 stycznia do 26 lutego możecie oceniać jakość zajęć dydaktycznych oferowanych przez UMCS w semestrze zimowym.

Ankieta została udostępniona za pośrednictwem portalu USOSweb.

Aby ocenić zajęcia należy:

  1. zalogować się na swoje konto na stronie usosweb.umcs.pl;
  2. kliknąć baner informujący o trwającej ankiecie lub przejść do zakładki DLA STUDENTÓW;
  3. kliknąć link ANKIETY;
  4. wybrać zajęcia, które chcecie ocenić i pozostawić swoją opinię.

Wszystkie odpowiedzi udzielane są anonimowo. Sami decydujecie, kiedy i gdzie wypełnicie ankietę. Wystarczy dostęp do Internetu i ok. 15 minut wolnego czasu. Pamiętajcie, że udział w badaniu jest jednym z obowiązków studenta, wynikającym z Regulaminu Studiów.

Ankieta Oceny Zajęć pełni rolę informacji zwrotnej – jej wyniki będą dostępne dla Władz Uniwersytetu, Wydziałów oraz poszczególnych nauczycieli akademickich. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym przedmiocie. Dzięki temu nasz Uniwersytet stale zmienia się dla Was na lepsze.

Jednocześnie informujemy, że ewentualne błędy w ofercie dydaktycznej (możliwość ocenienia zajęć, w których nie uczestniczyliście lub brak dostępu do ankiety oceniającej zajęcia, w których braliście udział) należy zgłaszać w dziekanacie. W przypadku innych problemów związanych z ankietą, prosimy kontaktować się z Biurem ds. Analiz Jakości Kształcenia poprzez adres e-mail: sjk@umcs.pl.

    Aktualności