Ankieta dla studentów/ek 3 roku studiów I stopnia

Droga Studentko, Drogi Studencie 3 roku studiów I stopnia!

W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym skierowanym do osób będących na ostatnim roku studiów I stopnia.

Celem ankiety jest poznanie Twojej opinii o studiowaniu na UMCS. Ankieta jest w pełni anonimowa. Ankieta dotyczy Twojego podstawowego kierunku studiów, który niedługo ukończysz. Zaproszenia do wypełnienia ankiety zostały rozesłane na adresy e-mail dostępne w systemie USOS.

    Aktualności

    Data dodania
    16 maja 2023