Wygraj bezpłatne studia - konkurs „Talenty na UMCS” dla obcokrajowców

Od 1 kwietnia 2020 roku na UMCS rusza III edycja programu skierowanego do obcokrajowców interesujących się Polską oraz pragnących podjąć nieodpłatne studia. Na każdym z 12 wydziałów wybrane zostały kierunki, na których odbywanie kształcenia prowadzone będzie bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.

Program dotyczy przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim w roku akademickim 2020/2021. Młodzi ludzie w ramach projektu mają możliwość podjęcia oraz odbycia kształcenia bez odpłatności i świadczeń socjalnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie postępowania konkursowego przeprowadzonego przez komisję konkursową.

W postępowaniu konkursowym mogą brać udział cudzoziemcy, którym nie przysługuje prawo do bezpłatnego kształcenia na polskich uczelniach.

Korzyści wynikające z udziału w programie:

 • brak odpłatności za odbywanie procesu kształcenia
 • udział w spotkaniach integracyjnych z organizacjami studenckimi
 • możliwości rozwoju w organizacjach studenckich obejmujących niemal każdą dziedzinę życia
 • możliwość współorganizacji wydarzeń tematycznych poświęconych krajowi pochodzenia czy obszarowi zainteresowań
 • udział w studenckich social mediach
 • poradnictwo i wsparcie psychologiczne, edukacyjne i zawodowe
 • udział w szkoleniach rozwijających kompetencje społeczne i zawodowe organizowanych przez Biuro Rozwoju Kompetencji
 • możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań w organizacjach tematycznych działających w Lublinie
 • korzyści związane z „Programem Absolwent”.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są w języku: 

  Aktualności

  Autor
  Agnieszka Stańczak
  Data dodania
  20 marca 2020