Wybierz Biobezpieczeństwo na UMCS!

Pasjonujesz się biologią i chemią? Chcesz podjąć naukę na studiach, które w przyszłości zapewnią Ci powodzenie na rynku pracy? Kierunek Biobezpieczeństwo jest właśnie dla Ciebie!

Biobezpieczeństwo to nowy kierunek licencjackich studiów pierwszego stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Celem studiów jest realizacja kształcenia z zakresu bezpieczeństwa w wymiarze biologicznym. 

Wyróżnikiem programu tych studiów jest unikalne połączenie podstawowego modułu biologiczno-chemicznego z fakultatywnymi komponentami z zakresu zarządzania biobezpieczeństwem. Poznasz zagrożenia dla bezpieczeństwa o nowych jakościowo cechach, sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom, zasady funkcjonowania służb ds. bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego, a także procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach bioterrorystycznych, powodziowych, klimatycznych, innych biologicznych i chemicznych.

Jako absolwent tego kierunku zdobędziesz unikalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które dadzą Ci przewagę konkurencyjną na rynku pracy w szybko rozwijającym się sektorze biobezpieczeństwa.

Kierunek studiów Biobezpieczeństwo ma na celu przygotowanie specjalistów z zakresu zapobiegania i usuwania zagrożeń dla środowiska naturalnego. W trakcie studiów posiądziesz wiedzę i umiejętności identyfikowania oraz analizowania różnego rodzaju zagrożeń biologicznych. Będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, ale także zarządzaniem kryzysowym. Alternatywną ścieżką zawodową będą podmioty prywatne, głównie przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną zakrojoną na szeroką skalę, a związaną z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń w środowisku.

Już teraz dołącz do najlepszych i wybierz studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie!

Zarejestruj się już dziś. 

 

    Aktualności

    Data dodania
    13 czerwca 2022