Wybierz Administrację publiczną na UMCS

Kierunek Administracja publiczna to studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Politologii UMCS.

Kierunek skierowany jest do osób planujących przyszłą pracę w obszarze administracji rządowej, samorządowej i podporządkowanych im instytucji, jak również sektora pozarządowego. Studia adresowane są zarówno do kandydatów posiadających podstawową wiedzę z zakresu administracji publicznej (np. absolwentów studiów I stopnia kierunków: politologia o specjalności administracja publiczna, administracja, prawo itp.), jak i osób, które mają stopień licencjata z dziedzin bezpośrednio niezwiązanych z administracją (np. architektura, ochrona środowiska, geodezja i kartografia) i chcą uzupełnić posiadaną wiedzę o treści związane z funkcjonowaniem współczesnej administracji.

Zajęcia prowadzone będą zarówno przez teoretyków administracji, jak i praktyków zatrudnionych między innymi w Urzędach: Miasta Lublin, Marszałkowskim oraz Wojewódzkim. Przyszli absolwenci nabędą wiedzę i umiejętności, które w przyszłości pozwolą na znalezienie pracy w szeroko pojętej administracji publicznej. Mają w tym pomóc również specjalnie zaprojektowane i zindywidualizowane praktyki, realizowane przede wszystkim w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.
Absolwent kierunku uzyska wiedzę oraz niezbędne umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe, które umożliwią sprawne wykonywanie obowiązków służbowych pracownika administracji publicznej, zgodnie z wymogami nowoczesności i oczekiwaniami klienta instytucji państwowej.

Nie zwlekaj! Zarejestruj się już dziś na stronie >> www.irk.umcs.pl <<

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2019