Wolne miejsca w akademikach na rok 2016/2017

Ogłoszenie dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia i jednolite studia magisterskie na UMCS

Uprzejmie przypominamy, że do 22 sierpnia br. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2016/17. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej: www.umcs.pl/pl/akademik.htm.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji o przyjęciu na studia.

Wniosek wraz z ww. decyzją należy złożyć w administracji akademika pierwszego wyboru (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Jednocześnie informujemy, że w Biurze Spraw Studenckich (DS Helios, ul. Czwartaków 13, pok. nr 5) wnioski składają wyłącznie osoby, które:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (należy dołączyć kserokopię decyzji o przyjęciu na studia oraz okazać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
  • są cudzoziemcami (należy dołączyć kopię decyzji o przyjęciu na studia oraz okazać paszport),
  • ubiegają się o przyznanie miejsca w pokoju małżeńskim (należy dołączyć kopię decyzji o przyjęciu na studia oraz okazać odpis aktu małżeństwa),
  • samotnie wychowują dziecko (należy dołączyć kserokopię decyzji o przyjęciu na studia oraz okazać odpis aktu urodzenia dziecka).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów - e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl, tel. (81) 533-86-27.

    Aktualności

    Data dodania
    19 sierpnia 2016