Warsztaty: Chorwacki na wakacje i nie tylko

Wakacje już blisko! Dołącz do warsztatów praktycznej nauki języka chorwackiego „Chorwacki na wakacje i nie tylko”- grupa średnio zaawansowana!

Opiekun warsztatów:

dr hab. Petar Sotirow, prof. nadzw. UMCS

Cel warsztatów:

Nabycie umiejętności posługiwania się językiem chorwackim w najbardziej typowych codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz nabycie kompetencji społeczno-kulturowych z zakresu realiów chorwackich regionu bałkańskiego.

Uczestnicy:

Osoby z podstawową znajomością języka chorwackiego, planujące krótkoterminowy wyjazd do Chorwacji w celach turystycznych lub biznesowych.

Czas trwania:

30 h (10 spotkań x 3 h). Warsztaty odbywać się będą w poniedziałki i czwartki od godz. 16:30. Istnieje możliwość zmiany dni i godzin warsztatów, po konsultacji z grupą.

Terminy zajęć:

od 15 maja 2018 r. do 21 czerwca 2018 r.

Miejsce realizacji warsztatów:

Wydział Humanistyczny UMCS

Cena:

250,00 zł brutto

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały dydaktyczne, zaświadczenie ukończenia warsztatów.

Opłatę za warsztaty należy wpłacać przelewem na rachunek UMCS prowadzony w mBank SA O/Lublin, nr rachunku: 74 1140 1094 0000 2905 1600 1119, z dopiskiem: imię i nazwisko, nazwa warsztatu.

Opłatę za warsztaty należy uiścić najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć.

Termin i warunki rekrutacji:

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do 14 maja 2018 r. drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres kursy.bku@umcs.pl, lub osobiście, dostarczając go do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego (Rektorat, X piętro, pok. 1002).

 Pobierz formularz zgłoszeniowy na warsztaty języka chorwackiego (doc) 

Informacji udziela:

Kamila Pękala, Paulina Czyż 
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin 
(Rektorat, X piętro, pok. 1002) 
tel. 81 537 58 45 
kursy.bku@umcs.pl 

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 kwietnia 2018