Warsztaty biologiczne dla Szkół Partnerskich

W dniach 10 i 11 stycznia br. uczniowie dwóch lubelskich Szkół Partnerskich UMCS – VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej oraz XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.

W ramach zajęć prowadzonych przez dr Małgorzatę Pac-Sosińską uczniowie zapoznali się z tematem „Hodowle zwierzęcych komórek w laboratorium i możliwości ich wykorzystania”, a następnie samodzielnie wykonali pasażowanie komórek. Zarówno część teoretyczna jaki i praktyczna wzbudziła duże zainteresowanie przyszłych maturzystów.

Fot. dr Małgorzata Pac-Sosińska

    Aktualności

    Data dodania
    12 stycznia 2022