Studiuj prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej

1 kwietnia br. rusza Internetowa rejestracja kandydatów na studia. Już teraz dowiedz się, jakie nowości czekają na Ciebie w tegorocznej ofercie.

W ofercie Wydziału Prawa i Administracji UMCS pojawił się nowy, unikatowy w skali kraju kierunek!

Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej to studia II stopnia stworzone z myślą o absolwentach studiów związanych z naukami społecznymi (w szczególności z zakresu nauk prawnych, o polityce, administracji czy bezpieczeństwie), ale także humanistycznych (neofilologicznych bądź lingwistycznych). Umożliwią zdobycie wiedzy w zakresie prawa międzynarodowego i prawa UE, a także umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną, co ułatwi absolwentowi pracę w zespołach międzynarodowych. Program kształcenia oparty jest na standardach francuskich i nawiązuje do programu prowadzonego przez Uniwersytet Lotaryński w Nancy.

Po studiach będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach i organach UE, organizacjach międzynarodowych, organach samorządu terytorialnego mających w swoich zadaniach współpracę międzynarodową.

Dwie specjalności do wyboru po ukończeniu I semestru studiów:

– prawo międzynarodowe

– prawo Unii Europejskiej

Zdobądź dwa dyplomy!

W ramach specjalności prawo Unii Europejskiej istnieje możliwość uzyskania również dyplomu Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy. Część zajęć odbywa się w języku francuskim z udziałem kadry z Uniwersytetu Lotaryńskiego, dlatego od studentów wymagana będzie znajomość języka francuskiego na poziomie B2. Jeżeli nie masz certyfikatu, to nie przejmuj się, sprawdzimy Twoją znajomość języka francuskiego.

Studia w systemie podwójnego dyplomowania pozwalają na poszerzenie wiedzy, zdobycie dodatkowych umiejętności i stwarzają nowe perspektywy zawodowe.

Możliwości zatrudnienia:

– Francusko-Polska Izba Gospodarcza w Warszawie

– instytucje i organy UE

– organizacje międzynarodowe

– organy samorządu terytorialnego mające w swoich zadaniach współpracę międzynarodową

– kancelarie międzynarodowe (w tym kancelarie prawnicze)

– biura poselskie

– korporacje międzynarodowe.

Nie zwlekaj! Już 1 kwietnia zarejestruj się na stronie www.irk.umcs.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2020