Studiuj Analitykę gospodarczą na UMCS

Interesujesz się przetwarzaniem i analizą danych ekonomiczno-finansowych? Kierunek Analityka gospodarcza jest właśnie dla Ciebie!

Kierunek Analityka gospodarcza to studia stacjonarne i niestacjonarne II stoponia, prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, czyli stanowią połączenie dorobku różnych dziedzin nauki, w tym przede wszystkim ekonomii, zarządzania, matematyki, i informatyki. Oferta kształcenia skierowana jest do absolwentów kierunku Analityka gospodarcza oraz absolwentów kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości), ścisłych i przyrodniczych (matematyka, informatyka).

Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki na kadry o wysokim poziomie umiejętności przetwarzania i analizy danych ekonomiczno-finansowych. Na kierunku nauczysz się identyfikować, modelować i analizować przyczyny oraz przebieg zjawisk społeczno-ekonomicznych. Zrozumiesz też relacje zachodzące między nimi, wykorzystując do tego celu zaawansowane metody i narzędzia. Jako absolwent kierunku, posiądziesz wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, która pozwoli im na pracę w przedsiębiorstwach, dużych korporacjach, sektorze finansowym, sektorze publicznym, instytucjach doradczych czy instytucjach zarządzających i regulujących procesy gospodarcze.

Zarejestruj się już dziś na stronie >> www.irk.umcs.pl <<

    Aktualności

    Data dodania
    26 czerwca 2019