Spotkanie z przedstawicielkami OKE Kraków

Jakich błędów uniknąć, aby osiągnąć jak najlepszy wynik na egzaminie maturalnym? Dowiecie się tego już 22 marca 2019 r. podczas Drzwi Otwartych UMCS.

Drodzy Kandydaci!

Podczas wydarzenia odbędą spotkania z przedstawicielkami Okręgowej Komisji EgzaminacyjnejSpotkania zaplanowane są w Auli I na I piętrze Wydziału Ekonomicznego UMCS. 

Harmonogram spotkań:

  • 09:45–10:25 – omówienie matury z języka polskiego
  • 10:30–11:10 – omówienie matury z matematyki
  • 11:15–11:55 – omówienie matury z języka obcego nowożytnego

Tajniki tego, jak dobrze zdać maturę, przybliżą Ekspertki OKE:

Bożenna Jankiewicz - nauczycielka języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej w Lublinie, współpracowniczka OKE Kraków, egzaminatorka, prowadząca szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego, ekspertka do spraw awansu zawodowego, przewodnicząca lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Wiele lat pełniła funkcje doradcy metodycznego języka polskiego dla szkół średnich.

Irena Ołtuszyk - dyplomowana nauczycielka liceum ogólnokształcącego. Egzaminatorka testu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki. Z ramienia OKE w Krakowie koordynatorka oceniania matury z matematyki w woj. lubelskim i przewodnicząca zespołu egzaminatorów. Trenerka szkoleń dla egzaminatorów i wykładowczyni współpracująca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Autorka, recenzentka i współautorka próbnych arkuszy maturalnych i zbiorów zadań z matematyki dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Małgorzata Pietrzak - dyplomowana nauczycielka języka angielskiego. Od wielu lat pracowniczka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, z bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu uczniów do matury z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Od momentu wprowadzenia egzaminów zewnętrznych współpracowniczka OKE w Krakowie, prowadzi szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów. W czasie sesji oceniania prac maturalnych prowadzi zespoły oceniające prace na poziomie rozszerzonym.

Zgłoszenia inywidualne lub grupowe na poszczególne moduły OKE prosimy przesyłać na adres: beata.pawlak@umcs.pl (nazwa szkoły, ilość uczestników, kontakt do opiekuna).

    Aktualności

    Data dodania
    18 marca 2019