Rekrutacja zimowa na UMCS

Trwa zimowa rekrutacja na studia w UMCS. W tym roku podczas zimowego naboru oferujemy kandydatom studia II stopnia z gospodarki przestrzennej oraz inżynierii nowoczesnych materiałów.

Gospodarka przestrzenna to studia poszerzające wiedzę dotyczącą planowania i kształtowania przestrzeni. Kształcenie na tym kierunku ukierunkowane jest na analizę zjawisk społecznych i ekonomicznych w przestrzeni geograficznej oraz na rozszerzanie i doskonalenie warsztatu planistycznego. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: struktury przestrzenne gospodarki, podstawy przedsiębiorczości, rewitalizacja urbanistyczna, zarządzanie środowiskiem, kształtowanie i zarządzanie obszarami metropolitarnymi czy polityka miejska.

Studenci 3-semestralnych studiów dziennych II stopnia z gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej będą mogli wybierać spośród specjalności: polityka przestrzenna i urbanistyka oraz gospodarka regionalna.

Absolwent gospodarki przestrzennej będzie posiadał wiedzę na temat prawnych i administracyjnych instrumentów planowania oraz zarządzania przestrzenią, rozumiał społeczne, ekonomiczne, prawne i techniczne uwarunkowania polityki przestrzennej, znał europejskie systemy i narzędzia planowania i wspomagania rozwoju regionalnego, prognozował i modelował procesy przestrzenne, przygotowywał ekspertyzy i opinie z zakresu gospodarki przestrzennej, a także stosował technologie i systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu przestrzenią.

Na kandydatów czeka 40 miejsc.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie rekrutacja.umcs.pl.

Inżynieria nowoczesnych materiałów to 3-semestralne studia II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Ten kierunek daje możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie nowoczesnych materiałów. Kształcenie na tym kierunku ukierunkowane jest na poznanie zaawansowanych technologii, na których opierają się już nie tylko wielkie zakłady przemysłowe, ale coraz częściej także mniejsze, rzemieślnicze dotychczas dziedziny (np. jubilerstwo).

Po ukończeniu kierunku absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w instytutach badawczych, przemysłowych, centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych. Mogą pracować w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Zdobyta podczas studiów wiedza będzie przydatna także w laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych. Studia przygotowują również do pracy w przemysłach chemicznym i biotechnologicznym oraz wszystkich tych, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą dalej poszerzać swoją wiedzę, prowadzić badania naukowe i kontynuować karierę uniwersytecką na studiach w szkole doktorskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie rekrutacja.umcs.pl.

Internetowa rejestracja kandydatów na oba kierunki rozpoczęła się 24 stycznia br. i potrwa do 14 lutego br.

 

    Aktualności

    Data dodania
    25 stycznia 2022