Przypominamy kalendarz rekrutacji na studia!

1 kwietnia rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów. Jeżeli chcesz podjąć studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich, zarejestruj się już teraz!

Kandydaci! W związku ze zbliżającym się końcem rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie, przypominamy Wam jak wygląda terminarz:

 • 30 lipca 2020 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat przez kandydatów na studia na Wydziale Artystycznym, Wydziale Humanistycznym oraz Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, na których przeprowadzane są egzaminy wstępne;
 • 31 lipca 2020 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat przez kandydatów cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone na Wydziale Ekonomicznym, których obowiązuje sprawdzenie znajomości języka polskiego;
 • 13 sierpnia 2020 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych oraz którzy nie są objęci procedurą sprawdzenia znajomości języka polskiego na Wydziale Ekonomicznym;
 • 20 sierpnia 2020 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc. Wyniki rekrutacji sprawdzisz na listach umieszczonych na wydziałach oraz na swoim koncie w systemie IRK;
 • 21-22 sierpnia 2020 r. – w tych dniach będą przyjmowane dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości w systemie IRK. Wykaz wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie UMCS w zakładce Wymagane dokumenty.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to – o ile zostały wolne miejsca – możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 • 24 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie drugiej listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
 • 25-26 sierpnia 2020 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy drugiej;
 • 27 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie trzeciej osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
 • 28 sierpnia 2020 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy trzeciej.

Szczegółowy terminarz rekrutacji możesz sprawdzić w Zarządzeniu Rektora.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie publikowane są aktualne informacje. Jeżeli masz dodatkowe pytania, do dyspozycji pozostają także pracownicy Biura Rekrutacji UMCS.

Kontakt:
tel. +48 (81) 537 58 70
e-mail: rekrutacja@umcs.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel. +48 81 537 58 80
e-mail: rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel. +48 81 537 58 80
e-mail: rekrutacja.ru@umcs.pl

Skype (w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim):
Rekrutacja UMCS (rekrutacjaumcs)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (rekrutacja-ua)

  Aktualności

  Autor
  Kinga Parcheta
  Data dodania
  29 lipca 2020