Poznaj UMCS – Webinar Wydziału Artystycznego

23 marca 2022 r. w studiu telewizyjnym TV UMCS odbył się webinar wydziałowy skierowany do kandydatów chcących podjąć studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Wydarzenie było transmitowane na kanale YouTube UMCS.

Wśród zaproszonych gości znalazła się Dziekan Wydziału, dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. Uczelni. A także dr hab. szt. Rafał Rozmus, reprezentujący Instytut Muzyki.

Goście pokrótce scharakteryzowali ofertę dydaktyczną Wydziału oraz zaprezentowali specyfikę obu Instytutów.

W dalszej części programu prowadzący wydarzenie, Michał Częstochowski, przeprowadził dwie rozmowy ze studentami wydziału. Byli to reprezentanci poszczególnych Instytutów, dzięki czemu kandydaci mieli szansę kompleksowego poznania Wydziału Artystycznego i możliwości, jakie oferuje on swoim studentom.

Webinar dostępny jest na uniwersyteckim profilu na Facebooku oraz na kanale YouTube UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    24 marca 2022