Nowy kierunek - Techniki Kryminalistyczne (studia I stopnia)

Już od października będzie można studiować Techniki kryminalistyczne na UMCS!

Ten unikatowy w skali kraju kierunek studiów pozwoli nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • nauk chemicznych
  • nauk biologicznych
  • przedmiotów prawnych

Kierunek ma na celu przygotowanie przyszłych pracowników laboratoriów wykonujących określone zadania przede wszystkim na rzecz organów ścigania, ale również innych podmiotów, np. biur detektywistycznych. Absolwenci mogliby również być przygotowanymi merytorycznie funkcjonariuszami służby dochodzeniowo-śledczej Policji bądź innych organów kontroli legalności. Będą mogli wykonywać pracę zawodową mającą na celu wykrycie sprawcy przestępstwa lub udowodnienie innych faktów na potrzeby procedur sądowych i pozasądowych

Rejestracja online

    Aktualności

    Data dodania
    10 maja 2021