Nowy kierunek studiów SCIENCE and TECHNOLOGY

W roku akademickim 2014/15 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie uruchamia nowe studia przyrodniczo-technologiczne pierwszego stopnia z językiem wykładowym angielskim.

Nowy kierunek studiów Science and Technology stanowi unikalną ofertę edukacyjną dla absolwentów szkół średnich z naszego regionu i obcokrajowców z kartą Polaka, dla których te studia będą bezpłatne. Równolegle na tym kierunku będą studiowali cudzoziemcy, którzy będą płacili za naukę. 

Studia na kierunku Science and Technology będą prowadzone przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki we współpracy z Wydziałami Chemii oraz Biologii i Biotechnologii. Program studiów jest tak pomyślany, że w ciągu trzech lat nauki słuchacze zdobędą solidne podstawy do dalszych studiów na specjalistycznych kierunkach przyrodniczych, technologicznych czy technicznych, zarówno na UMCS, jak i dowolnej uczelni krajowej czy zagranicznej.

Informacje o studiach SCIENCE and TECHNOLOGY

Plakat informacyjny 

Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science - New Undergraduate Studies of SCIENCE and TECHNOLOGY

SCIENCE and TECHNOLOGY (Studies in English)

    Aktualności