Nowy kierunek - Administracja i zarządzanie publiczne (studia I stopnia)

Kandydaci! Prezentujemy Wam kolejny nowy kierunek na UMCS. Jest to Administracja i zarządzanie publiczne – studia pierwszego stopnia, prowadzone na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa.

Głównym celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów, mogących podjąć pracę zarówno w organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych oraz prywatnych, jaki i w firmach doradczych i konsultingowych, współpracujących z administracją publiczną organizacjach pozarządowych, a także w organizacjach międzynarodowych. Na tym kierunku możecie wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • Administracja lokalna i regionalna,
 • Administracja rządowa.

Będziecie także mieli szanse nabyć wiedzę z zakresu nauk o polityce i administracji oraz ogólną wiedzę prawniczą i ekonomiczną. Poznać rolę administracji publicznej w organizacji państwa oraz społeczeństwa, nauczyć się aktywnie i efektywnie uczestniczyć w pracy zespołowej oraz komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim przy jednoczesnym respektowaniu praw człowieka oraz zachowaniu zasad etycznych i prawnych.

Co po studiach?

Studia przygotowują m.in. do pracy:

 • urzędach gmin,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach marszałkowskich,
 • urzędach wojewódzkich,
 • urzędach pracy,
 • instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych,
 • placówkach kultury,
 • działach administracyjnych podmiotów gospodarczych,
 • organach partii politycznych,
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną,
 • przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych,
 • firmach doradczych i konsultingowych.

Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja

  Aktualności

  Data dodania
  7 lipca 2021