Nowe kierunki studiów na Wydziale Humanistycznym

Informacje dotyczące nowych kierunków studiów na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nowych kierunków studiów na Wydziale Humanistycznym UMCS:

 1. E-EDYTORSTWO i TECHNIKI REDAKCYJNE - nowy kierunek ma kształcić specjalistów dla prężnie rozwijającego się rynku wydawniczego, funkcjonującego zarówno formie elektronicznej, jak i tradycyjnej. Jest odpowiedzią na potrzeby związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Poszczególne moduły kierunku „E-edytorstwo i techniki redakcyjne” poświęcone są różnorodnym aspektom komunikacji i działalności nowych oraz tradycyjnych form edytorstwa zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym – zajęcia warsztatowe, projekty edytorskie, praktyki. Program studiów jest tak skorelowany, aby bez przeszkód móc kontynuować je na poziomie magisterskim na polonistyce. 

  Więcej informacji
  Plakat [PDF]
  Profil kierunku na FB

 2. DZIEJE I PODSTAWY WSPÓŁCZESNEJ DYPLOMACJI - specyfika kierunku polega na jego nowoczesnym charakterze i atrakcyjnym doborze przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Główną przesłanką proponowanego kierunku jest przygotowanie absolwenta do podejmowania ścieżki kształcenia zorientowanej na działania w szeroko rozumianej sferze dyplomacji.

  Więcej informacji

 3. BAŁKANISTYKA - program studiów obejmuje przedmioty prezentujące kulturę, literaturę, historię i realia społeczno‐polityczne współczesnych Bałkanów, lektoraty słowiańskich i niesłowiańskich języków bałkańskich: język bułgarski (na poziomie C1) i do wyboru chorwacki, grecki, serbski lub rumuński (na poziomie B1).

  Więcej informacji

 4. TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY - to nowatorski kierunek studiów. Pozwala na zdobycie szerokich kompetencji w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania zjawisk w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej) z pogłębioną wiedzą w zakresie współczesnej kultury i zjawisk jej towarzyszących.

  Więcej informacji

  Aktualności