Nowe kierunki studiów I stopnia

Rejestracja na studia trwa!
Zapraszamy: www.irk.umcs.pl

AGROCHEMIA
- studia inżynierskie o profilu praktycznym 
- kierunek unikatowy w obszarze południowo-wschodniej Polski 
- specjalności: chemiczna, biznesowa
- Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach 

Przedmioty maturalne:

 • jeden przedmiot spośród: chemia, biologia 
 • jeden przedmiot spośród: fizyka, matematyka, informatyka, geografia 

Możliwości zatrudnienia po studiach:

 • laboratoria badawcze 
 • biura projektowe 
 • przemysł chemiczny, biotechnologiczny, przemysł pokrewny, m.in. w zakładach produkujących nawozy mineralne itp. 
 • ośrodki doradztwa rolniczego, prowadzące działalność w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz gospodarstw wiejskich 
 • instytucje wspierające podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych 
 • instytucje wspierające zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, a także podnoszące poziom kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich 
 • punkty dystrybucji nawozów i środków ochrony roślin 
 • laboratoria i ośrodki badawcze, kontrolne i diagnostyczne (instytuty naukowo-badawcze) oraz instytucje wdrażające innowacyjne technologie z zakresu agrochemii 
 • zakłady wykorzystujące urządzenia technologiczne i aparaturę badawczą do prowadzenia procesów chemicznych, a w szczególności w zakresie technologii nawozów

Planowany termin uruchomienia - rok akademicki 2015/2016, po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapisz się na studia: Agrochemia

FIZJOTERAPIA
- profil praktyczny 
- Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach 

Przedmioty maturalne: jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka 

Możliwości zatrudnienia po studiach:

 • szpitale na różnych oddziałach 
 • przychodnie i w gabinety specjalistyczne 
 • sanatoria 
 • szpitale uzdrowiskowe 
 • ośrodki odnowy biologicznej i SPA 
 • przychodnie medycyny sportowej i klubach sportowych 
 • absolwent będzie przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności oraz wykonywania usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania chorego

Zapisz się na studia: Fizjoterapia

GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA
- profil ogólnoakademicki 
- specjalność: nauczycielska - przygotowująca do nauczania j. polskiego jako obcego
- Wydział Humanistyczny

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Możliwości zatrudnienia po studiach:

 • w szkołach polskich w kraju i za granicą
 • w ośrodkach dla uchodźców oraz polskich placówkach oświatowych, w których uczą się dzieci cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju
 • w polonijnych placówkach kultury
 • w firmach polonijnych związanych z mediami, reklamą, promocją czy komunikacją społeczną
 • w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych
 • absolwent będzie także odpowiednio przygotowany do założenia własnej działalności edukacyjnej za granicą i w kraju

Zapisz się na studia: Glottodydaktyka polonistyczna

ENGLISH STUDIES
- studia w języku angielskim
- profil ogólnoakademicki 
- Wydział Humanistyczny 

Przedmiot maturalny: język angielski

Zapisz się na studia: English Studies

  MONITORING I ANALITYKA ŚRODOWISKA
- profil ogólnoakademicki
- kierunek unikatowy
- Wydział Chemii

Przedmioty maturalne - jeden spośród: chemia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, geografia.

Jako absolwent możesz być zatrudniony m.in.:

 • - jako audytor techniczny i osoba zarządzająca jakością w laboratoriach
 • - w urzędach miejskich i wojewódzkich zajmujących się kontrolą środowiska, np. Wojewódzkich Inspektoratach Środowiska i ich jednostkach terenowych
 • - w laboratoriach akredytowanych i analitycznych

Zapisz się na studia: Monitoring i analityka środowiska


Kierunki, które od roku akademickiego 2015/2016 zmieniają nazwę i program studiów:

  Aktualności

  Autor
  Katarzyna Kociuba
  Data dodania
  4 maja 2015