Let's eat ŻUR [ʒur] together!

W Wielką Sobotę, 3 kwietnia 2021 r. odbyła się akcja pt. „Let's eat ŻUR [ʒur] together!”. Jej celem było dostarczenie świątecznych poczęstunków dla wszystkich mieszkańców domów studenckich spędzających Wielkanoc w Lublinie.

Przebywający w akademikach studenci pochodzą z rożnych części Polski i ze względu na odległość nie mogą spędzić okresu świątecznego w domach rodzinnych. Bardzo dużą grupę tworzą także studenci zagraniczni.

Z myślą o tych osobach uczelnia przygotowała poczęstunek zawierający tradycyjny żurek wraz z pieczywem oraz jajkiem.

Następnie o godzinie 12:00 odbyło się spotkanie online na platformie MS Teams, w którym ze studentami połączyli się:

  • Pani Profesor Dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor ds. Studentów i  Jakości Kształcenia
  • Pani Dr Ewelina Panas, Pełnomocnik Rektora UMCS ds. Umiędzynarodowienia
  • Pan Dr Marcin Gołębiowski, Dyrektor Centrum Promocji UMCS
  • Pan Maciej Cieciora, Przewodniczący Komisji Promocji i Marketingu ZUSS UMCS

Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Centrum Promocji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z  Zarządem Uczelnianym Samorządu Studentów ZUSS. Posiłki zostały przygotowane przez pracowników stołówki akademickiej „Trójka”, natomiast w dystrybucji pomogło Stowarzyszenie Legii Akademickiej UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    3 kwietnia 2021