Już dziś rozpoczyna się rekrutacja na studia!

Internetowa rejestracja kandydatów na studia rozpoczyna się już dziś i na większości kierunków potrwa do 5 lipca br.

Nieco wcześniej, 28 czerwca 2020 r. upłynie termin rejestracji na te kierunki studiów, na których wymagany jest egzamin wstępny przed komisją rekrutacyjną (oferta kształcenia na Wydziale Artystycznym, logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii).

14 lipca 2020 r. komisje rekrutacyjne zakończą postępowanie kwalifikacyjne na kierunkach, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych. Wtedy też ogłosimy listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia. Odbędzie się to poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.

W dniach 16-18 lipca 2020 r. będziemy przyjmować dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dot. kierunków innych niż prowadzone na Wydziale Artystycznym). W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminów komisja rekrutacyjna ogłosi następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

W roku akademickim 2020/2021 w ofercie UMCS znajdą się następujące, nowe kierunki studiów: 

  • Business Analytics - studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym prowadzone w języku angielskim na Wydziale Ekonomicznym UMCS;

  • Public Relations i zarządzanie informacją - studia stacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS;

  • Kryminologia - kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji UMCS;

  • Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej - studia II stopnia prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji UMCS;

Nie zwlekaj! Zarejestruj się już dziś na stronie www.irk.umcs.pl.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie harmonogramu przebiegu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021

    Aktualności

    Data dodania
    1 kwietnia 2020