IT cyber security (MA)

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na kierunek IT Cyber Security na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UMCS. Są to studia II stopnia dla tych, którzy chcą połączyć wiedzę informatyczną z politologią i administracją. Kierunek jest prowadzony w pełni w języku angielskim.

Wiedza z zakresu politologii i administracji:

 • Miejsce cyberbezpieczeństwa we współczesnym rozumieniu bezpieczeństwa
 • Złożoność zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 • Zróżnicowanie obszarów działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem politologii oraz podejścia prawnego, ekonomicznego i socjologicznego

Wiedza związana z IT obejmuje:

 • Zasady działania systemu operacyjnego, jego zadania i słabości
 • Podstawowe struktury programistyczne i zasady projektowania skryptów programistycznych
 • Funkcjonowanie aplikacji internetowych i znajomość podstawowych słabości aplikacji internetowych
 • Zasady działania sieci komputerowych oraz słabości protokołów i mechanizmów działających we wszystkich warstwach modelu OSI
 • Zasady i dobre praktyki bezpiecznego programowania aplikacji internetowych
 • Zasady działania modułów kryptograficznych i sposób ich zastosowania w systemach informatycznych
 • Proces badania penetracyjnego i umiejętność opisu każdego etapu
 • Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Umiejętności informatyczne to:

 • Sprawne wykonywanie zadań w systemie operacyjnym Linux
 • Zaprojektowanie prostego algorytmu i stworzenie jego implementacji w Pythonie
 • Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa aplikacji webowych w oparciu o standard OWASP
 • Analiza słabości sieci komputerowej i zastosowanie mechanizmu chroniącego przed potencjalnymi atakami
 • Znajdowanie błędów bezpieczeństwa w aplikacjach internetowych i stosowanie łatek, aby je naprawić
 • Przeprowadzenie wymaganej analizy dotyczącej zastosowania metod kryptograficznych oraz wykorzystania odpowiednich modułów kryptograficznych
 • Przeprowadzenie wszystkich etapów testów penetracyjnych
 • Tworzenie dokumentacji procesowej systemu informatycznego i przeprowadzanie analizy ryzyka takiego systemu

To może być Twoja droga do przyszłości!

Rekrutacja

  Aktualności

  Data dodania
  7 czerwca 2021