Interesują Cię zakamarki ludzkiego umysłu? Studiuj psychologię!

Zachowanie ludzi jest dla Ciebie fascynujące jak podróż w nieznane? Z zainteresowaniem i bez oceniania potrafisz słuchać innych ludzi? Jesteś osobą otwartą, ale i taką, przy której inni ludzie się otwierają? Jeżeli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, kierunek psychologia jest dla Ciebie!

Wiesz, że praca psychologa jest bardzo wymagająca i odpowiedzialna. Masz dużą motywację i chęć niesienia pomocy ludziom. Na kierunku psychologia zagłębisz się w dziedziny wiedzy, takie jak: psychologia rozwoju człowieka, psychologia osobowości, metodologia badań psychologicznych, diagnoza psychologiczna czy pomoc psychologiczna.

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z czterech specjalności:

 • psychologia kliniczna i neuropsychologia: 

Zajmiesz się głównie psychologią stosowaną, czyli problemami klinicznymi dzieci i młodzieży, dorosłych i ludzi starszych. Zagłębisz się w aktualne problemy społeczne, m.in. uzależnienia, przemoc w rodzinie, ale też w zaburzenia rozwojowe czy problemy psychologiczne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

 • psychologia rodziny:

Zdobędziesz wiedzę niezbędną do pracy we wszystkich typach instytucji i placówek terapeutycznych, poradniach psychologicznych, szpitalach, szkołach, policji, sądach rodzinnych, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz ośrodkach udzielających szeroko pojętej pomocy rodzinie. Zdobędziesz kompetencje w zakresie diagnozy rodziny czy pomocy psychologicznej.

 • psychologia społeczna:

Poznasz najnowsze teorie i badania z zakresu analizy mechanizmów oddziaływań społecznych oraz procesów poznania i postrzegania społecznego. Zajmiesz się zagadnieniami z zakresu psychologii perswazji i wpływu społecznego, psychologii środowiskowej, konfliktów społecznych oraz wybranych aspektów społecznych pracy.

 • psychologia wspomagania rozwoju i edukacji:

Przygotujesz się do pracy w różnych instytucjach zajmujących się edukacją. Dowiesz się, jak diagnozować, wspomagać i prowadzić terapię zaburzeń neurorozwojowych, poznasz metody wspierania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zarejestruj się i studiuj psychologię!

  Aktualności

  Autor
  Anna Zatyka
  Data dodania
  28 czerwca 2021