II tura składania wniosków o miejsce w akademiku

W terminie od 1 do 20 sierpnia 2017 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2017/18.

Wnioski mogą składać wyłącznie osoby przyjęte na I rok studiów jednolitych magisterskich oraz I, II i III stopnia.

Aby zalogować się po raz pierwszy do USOSweb należy wejść na stronę: https://login.umcs.pl/, kliknąć „Ustaw nowe hasło” i na następnej planszy wpisać swój adres e-mail podany przy rekrutacji. Po chwili na mailu pojawi się wiadomość z loginem oraz miejsce na ustawienie hasła (należy sprawdzić folder SPAM oraz folder powiadomienia).

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim TYLKO poprzez USOSweb. Szczegółowa instrukcja postępowania dostępna jest pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/wniosek-o-akademik,10061.htm.

Wniosków nie trzeba składać w wersji papierowej.

Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych, tj. rodzic samotnie wychowujący dziecko, osoba z niepełnosprawnością, osoba będąca sierotą albo półsierotą czy też małżeństwo studenckie, po zarejestrowaniu wniosku w USOSweb zobowiązane są dostarczyć kopię dokumentu poświadczającego ww. okoliczność:

  • osobiście w formie papierowej do Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów (DS „Helios”, pok. 5) lub
  • skan drogą elektroniczną na adres e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, niewidomą, poruszającą się na wózku inwalidzkim lub o kulach, zaznacz to w uzasadnieniu wniosku na ekranie 4 w USOSweb. Po 21 sierpnia br. otrzymacie Państwo za pośrednictwem USOSweb informację o wynikach prac Komisji ds. Domów Studenckich.

Przypominamy również o konieczności potwierdzenia przyznanego miejsca najpóźniej w terminie do 10 września br. Potwierdzenie odbywa się WYŁĄCZNIE za pomocą platformy internetowej USOSweb.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów – e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl; tel. (81) 533-86-27.


ENGLISH: To log into the USOSweb system for the first time, visit the following website: https://login.umcs.pl/ and click on “Reset password”. On the next page, type in the e-mail address provided during registration for a study programme. You will shortly receive an e-mail notification with your login and a link to set a new password (remember to check your SPAM and notifications folders).


УКРАЇНСЬКИЙ: Щоб зареєструватися на сторінці USOSweb необхідно перейти за посиланням на https://login.umcs.pl/ , натиснути "ustaw nowe hasło", а в наступному вікні вказати адресу своєї електронної пошти, яку подали під час рекрутації. За декілька хвилин на Вашу елетронну адресу прийде повідомлення з логіном і посиланням, щоб встановити новий пароль (перевірте також СПАМ чи інші папки повідомлень).

    Aktualności

    Data dodania
    11 sierpnia 2017