"Faces od America" - przedłużenie terminu składania zgłoszeń

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs językowy „Faces of America” został przedłużony do piątku, 1 marca 2019 r.

V edycja konkursu językowego "Faces of America" skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa ma na celu podniesienie umiejętności językowych wśród młodzieży oraz poszerzenie wiedzy w tematyce kultury i zwyczajów Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Podobnie jak w latach ubiegłych konkurs składa się z trzech etapów. W tym roku organizatorzy wprowadzili nową formułę - zamiast pracy pisemnej uczniowie mają za zadanie przygotować prezentację multimedialną. Tematem tegorocznej pracy jest What should be done to make America a better place to live in the near future? Na podstawie przesłanych prezentacji wyłonionych zostanie 10 drużyn. Zostaną one zakwalifikowane do kolejnego etapu, który będzie polegał na rozwiązaniu testu. Do rundy finałowej wybranych zostanie 5 najlepszych zespołów. Drużyny wezmą udział w końcowym ustnym quizie wzbogaconym o elementy multimedialne. Zwyciężą 3 zespoły, które uzyskają największą liczbę punktów.

Przedłużony termin składnia zgłoszeń upływa 1 marca 2019 r. 

Prezentację należy przesłać na adres: konkurs.umcs@umcs.pl (w mailu należy zawrzeć również następujące informacje: nazwa szkoły, imiona i nazwiska członków drużyny oraz nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna drużyny). Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Drzwi Otwartych UMCS - 22 marca 2019 r.

Na wszystkich uczestników czekają gadżety z logo UMCS oraz pamiątkowe dyplomy, a dla najlepszych nagrody rzeczowe.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oraz Centrum Promocji UMCS.

Dane kontaktowe:

W kwestiach organizacyjnych:
dr Monika Baczewska-Ciupak
m.baczewska-ciupak@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-28-84

W kwestiach merytorycznych:
Magdalena Stafińska:
magdalena.stafinska@umcs.pl

 

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    22 lutego 2019