Drzwi Otwarte UMCS 2014

Co najmniej kilka tysięcy osób odwiedziło UMCS w ramach akcji „Drzwi Otwarte”, która odbyła się 21 marca br. pod hasłem „Wybierz swój klucz do sukcesu”. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się prezentowana przez Wydziały i Jednostki UMCS oferta edukacyjna, kulturalna i sportowa Uczelni.

Młodzi ludzie chętnie pytali o zasady rekrutacji, nowe kierunki i ścieżki kształcenia, działalność organizacji studenckich oraz kół naukowych. Interesowały ich praktyki, staże i programy wymiany studentów.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski, prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Prorektor ds. Kształcenia, oraz prof. sztuk muz. Urszula Bobryk, Prorektor ds. Studenckich. Obecni byli również Dziekani Wydziałów i Dyrektorzy Jednostek UMCS.

Rektor prof. Stanisław Michałowski przypomniał, że UMCS to Uczelnia z 70-letnią tradycją, profesjonalną kadrą naukową oraz nowoczesną, stale rozbudowywaną i modernizowaną bazą dydaktyczną. Kształci studentów na 11 Wydziałach, 52 kierunkach studiów i 220 specjalnościach. Wśród nowych kierunków w roku akademickim 2014/15 będą m.in. studia przyrodniczo-technologiczne „Science and Technology” z językiem wykładowym angielskim.

Podczas Drzwi Otwartych odbyły się pokazy, prezentacje i eksperymenty oraz warsztaty naukowe i artystyczne, koncerty, a także rozgrywki sportowe o Puchar Rektora, gra miejska - konkurs z atrakcyjnymi nagrodami i Wieczór Kabaretowy (z udziałem kabaretów No Potatoes oraz Smile). Zorganizowano również spotkanie z twórczością Leonardo Sciascia - włoskiego pisarza, publicysty i polityka.

Fot. Robert Frączek, Aneta Adamska

    Aktualności