Data Science (studia II stopnia prowadzone w j. angielskim)

Serdecznie zapraszamy do studiowania na najnowszym kierunku na Wydziale Ekonomicznym UMCS - DATA SCIENCE.

Studia z zakresu Data Science mają charakter interdyscyplinarny, który łączy elementy systemu ekonomicznego i technologii IT: człowiek jako część systemu ekonomicznego – otoczenie gospodarcze – konkurencyjność – analizy – innowacje.

W ramach studiów zostaną realizowane zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, informatyki, statystyki, odwołujące się do analizy zjawisk gospodarczych, prognoz ekonometrycznych oraz wykorzystywania złożonych systemów informatycznych w celu optymalizacji analiz i prognozowania.

To kierunek stanowiący odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane kadry z wiedzą z zakresu analiz biznesowych.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach analityków odpowiedzialnych za różne obszary biznesowe w przedsiębiorstwach niefinansowych, jak np.: data scientist, business analyst, supply chain analyst, distribution analyst i wiele innych. Ale także samodzielnych analityków, menedżerów projektów analitycznych, członków i liderów zespołów analitycznych w instytucjach doradczych, badawczych czy jednostkach samorządu terytorialnego, wreszcie także prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej opartej na dostarczaniu profesjonalnych analiz biznesowych i rynkowych, optymalizacji procesów, planowaniu biznesowym i profesjonalnym jego prognozowaniu.

Strona informacyjna kierunku: datascience.umcs.pl

Rekrutacja online

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2021